Privacy

Ten gevolge van de nieuwe privacywet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is deze privacyverklaring opgesteld. Leest u deze privacyverklaring a.u.b. goed door. Om de behandeling goed uit te kunnen voeren, hebben wij (persoonlijke) gegevens van u nodig. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken wij om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Net als u vinden wij het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom zijn er regels opgesteld over hoe wij uw gegevens verwerken. Daarbij houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBGO) en de Europese Algemene Verordening gevensbescherming (AVG) volgens NEN 7510-12-13.

Privacyverklaring
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Balance Health and Beauty Clinic zal de volgende persoons- en medische gegevens over u verwerken in een electronisch patiëntendossier. Deze gegevens krijgen we van u.
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• BSN-nummer
• Paspoort- of ID-nummer
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Medische gegevens
• Verzoek of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen
• Toestemming voor de behandeling

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
Balance Health and Beauty Clinic verwerkt uw persoons- en medische gegevens in het kader van het uitvoeren van het met u overeengekomen behandelplan met betrekking tot de huid-therapeutische dienstverlening. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Balance Health and Beauty Clinic of indien dit wettelijk verplicht is.Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail of per post te kunnen benaderen. En om te declareren/factureren. Uw eventuele foto’s voor en na de behandeling slaan wij op en worden uitsluitend gebruikt voor u en ons om de behaalde resultaten goed te kunnen vergelijken. De foto’s gaan in het medisch dossier en worden anoniem opgeslagen.

Wat doen wij met uw gegevens na de behandeling en op de lange termijn?
Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier vijftien jaar te bewaren en hebben een geheimhoudingsplicht m.b.t. de inhoud.
Wanneer delen wij uw gegevens met derden?
Balance Health and Beauty Clinic verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit is altijd in overleg met u.
Recht op inzage gegevens
U heeft het recht om uw persoons- en medische gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan info@balancehb.nl

Veiligheid gegevens
Balance Health and Beauty Clinic, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. veilig zijn en niet voor derden openbaar zijn. Wanneer u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over onze beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met;.
Balance Health and Beauty Clinic
Meander 701
6825 ME Arnhem
Tel.: 06-14469989
Email: info@balancehb.nl